Kонференция „Индустриално строителство и инвестиции“
Годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции“ събира представители на институциите, инвеститори, оператори, проектанти, ин­женери, проект мениджъри, консултанти и доставчици на продукти и услуги.
+ Виж още