Изложба „ДУХЪТ НА БУКВИТЕ И ЗНАЦИТЕ”
"ДУХЪТ НА БУКВИТЕ И ЗНАЦИТЕ" - синтез на две творчески идеи: Изложба "България - съкровище на словото" § Изложба "Азбуки и знаци" - творческа концепция на изображения на букви от кирилицата и глаголицата.
+ Виж още