IV Международен Фитнес Фестивал - София
IV Международен Фитнес Фестивал - София се организира и се провежда с цел популяризиране и развитие на масова физическа култура, фитнес и пропагандиране на здравословен начин на живот в България.
+ Виж още